מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט ביצוע - פרויקט גן התקומה

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בירושלים העתיקה | סכום תקצוב: 800,000 ש"ח

​פיתוח המרחב הציבורי בשטח פתוח. הפיתוח יכלול הסרת מפגעים בטיחותיים ושיקום אתרים.

 
gov