פרויקט ביצוע - שמורת טבע נחל תבור - תוכנית טיפול והסדרת השמורה למטיילים

אושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 792,000 ש"ח

סדרת פרויקטים שנועדו לשפר את מערך הביקורים בשמורת הטבע ופרויקטים לתחזוקה ולשיפור מצב השמורה. שמורת טבע נחל תבור, תוכנית טיפול והסדרת השמורה למטיילים, פיתוח והסדרת הטיילות בשמורת נחל תבור וטיפול במינים פולשים.

סכום תקצוב 2013: 572,000 ש"ח

סכום תקצוב 2014: 220,000 ש"ח 

שמורת טבע נחל תבור 

 
gov