סקרים - אחזקה לשנה מערכת מידע BIOGIS

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 200,000 ש"ח

​רשות הטבע והגנים פיתחה מערכת מחשוב בשם BioGIS במטרה לרכז את נתוני המגוון הביולוגי הנאספים על ידי גופים אקדמיים, ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים בישראל במאגר מידע מרכזי באינטרנט. המאגר פתוח לציבור הרחב, ומבוסס על כלים מתקדמים לתשאול ולניתוח של נתונים.

 
gov