פרויקט ביצוע - פרויקט תגבור הפיקוח בשטחים הפתוחים במחוז דרום

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 700,000 ש"ח

​ הקמת יחידת פקחים שתגביר את הפיקוח על מרחבי השטחים הפתוחים בדרום הארץ.

 
gov