פרויקט תכנון - תוכנית אב למרחב הנחלים שלווה-נועם במועצה אזורית שפיר

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: מועצה אזורית שפיר | סכום תקצוב: 887,000 ש"ח

​תכנון תוכנית אב לשטחים הפתוחים שבין היישובים שבמרחב הנחלים נועם ושלווה כבסיס לפרויקט ביצועי עתידי.

 
gov