פרויקט ביצוע - חורשת הסרג'נטים

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית נתניה | סכום תקצוב: 1,700,000 ש"ח

​"חורשת הסרג'נטים" היא שמורת יער בשטח של כ-250 דונמים. היער הוא ברובו יער אקליפטוסים (אלונים ואורן) נטוע, בו שרדה צמחייה טבעית רבה, חלקה נדירה, הכוללת מגוון פריחה יפה: כלניות, צבעונים, עיריות, סחלבים, אזוביון דגול, פעמונית קיפחת, ארבעה מיני תורמוסים (כולל תורמוס צהוב) ועוד. בחלק הדרומי– מערבי של היער נמצאת בריכת חורף. עם בינוי שכונת קריית השרון, אגן הניקוז של השטח נקטע, ובריכת החורף שהייתה מתנקזת לשטח יבשה. עיריית נתניה והחברה הכלכלית יזמו בניית נקז המזרים מים מאזור רחוב האלונים אל הבריכה ההיסטורית. בדומה לנקז בפארק אגם החורף, הנקז נסגר בימי החורף לאחר הגשם השני, כאשר המים נקיים מתשטיפי כביש ומפנה את מימיו לחורשה. ואנו עדים למילוי הבריכה ולשובם של דו החיים שאכלסו את השטח בעבר.

 
gov