פרויקט תכנון - שיקום והנגשת תוואי דרך ירושלים הקדומה

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית ירושלים | סכום תקצוב: 1,008,900 ש"ח

​ביצוע עבודות והסדרה לשימור דרך תת-קרקעית לאורך כ-550 מ' באתר ארכאולוגי בין בריכת השילוח לעיר העתיקה בירושלים.

 
gov