פרויקט תכנון - שיקום בתי גידול והקמת פארק צפרות במורד נחל הקישון

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות נחל הקישון | סכום תקצוב: 480,000 ש"ח

​תכנון שיקום אקולוגי של בריכות שנחפרו ושימשו בעבר לאחסון בוצה רעילה שהוצאה מהקישון ופונתה מהמקום. הבריכות כלולות בשטח המיועד לפארק מורד הקישון.

 
gov