פרויקט ביצוע - חורבת רימון - שימור,שיקום וקליטת קהל.

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות העתיקות | סכום תקצוב: 720,000 ש"ח

​שימור ופיתוח אתר העתיקות והמורשת ייחודי המצוי בשיפולים המזרחיים של יער להב באמצעות הנגשתו לציבור הרחב.

 
gov