פרויקט תכנון - שיקום נזקי עבר בשטחים פתוחים

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 200,000 ש"ח

​רשות הטבע והגנים מקדמת תכנון של שיקום נזקי העבר ובחינת הנזקים בהיקף מצומצם של פעולות תשתית ופעולות ביטחוניות במחוז דרום.

 
gov