מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים הגליל העליון

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה אזורית גליל עליון | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח

​תוכנית אב כוללת לשטחים הפתוחים במרחב הגליל העליון המזרחי, מורדות הגולן ועמק החולה בשטח כולל של כ-435 אלף דונם.

 
gov