פרויקט ביצוע - שיקום נופי בשטחים פתוחים

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 585,000 ש"ח

​פעולות יזומות לפינוי פסולת, בעיקר פסולת גושית וגרוטאות רכב בשטחים פתוחים, במטרה למנוע את המשך שפיכת הפסולת. המקומות שנבחרו הם בשוליהם או בתחומם של שמורות וגנים מטוילים בשטחים פתוחים באזור הדרום.

 
gov