פרויקט תכנון - פיתוח ושמירת שטחים פתוחים בבקעת בית הכרם

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: אשכול יישובי בית הכרם | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח

​הכנת תכנון מפורט של קטע טיילת (אחוות שגור) באורך כ-4 ק"מ, לצד כביש 85, סמוך לנחל שגור (כיום תעלה מוזנחת בצדי הכביש) ותכנון כללי של שאר הקטעים שבהמשך (כ-18 ק"מ).

 
gov