פרויקט תכנון - שימור שטחים פתוחים ופיתוח בנחל נון

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית מגדל | סכום תקצוב: 1,166,000 ש"ח

​פיתוח, שימור והנגשה לציבור של מקטע נחל נון מאזור המעיין המזין שתי בריכות עד לכנרת.

 
gov