פרויקט ביצוע - שיקום נופי והסדרת קליטת מטיילים באתרי הנגב הצפוני

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 1,350,000 ש"ח

​שיקום נופי של נזקי העבר במרחב נחל בשור, הסדרה והתוויית דרכים, ביצוע חסימות של דרכים המשמשות רכבי שטח הפוגעים בשטחים הפתוחים, ביצוע עבודות להפסקת התחתרות וסחף קרקע, פינוי פסולת והוספת שילוט והסברה.

 
gov