מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט ביצוע - שיקום והרחבה של בריכת החורף ההיסטורית בניצנים

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח

​שיקום והרחבה של בריכות החורף וקידום קיומה ותפקודה מחדש של בריכת החורף כערך טבע מוגן בשמורת טבע.

 
gov