פרויקט ביצוע - פרויקט גידור אזורים ערכיים למניעת פגיעה בערכי טבע - בסיס נבטים | סכום תקצוב: 930,000 ש"ח

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים

​שמירת הטבע באזור מתבצעת בשני מסלולים עיקריים: שמירת בתי גידול ושמירת ערכי טבע בכלל ומינים בסכנת הכחדה בפרט. רשות הטבע והגנים מבקשת לגדר באזור זה ריכוז ייחודי של ערכי טבע למניעת השפעות שליליות כמו רעייה, רמיסה, דריסה וציד. הבקשה מתמקדת בשני מוקדים: א) גידור אוכלוסיית צבאי נגב במחנה נבטים לצורך ניהול אוכלוסיית הצבאים בתוך המחנה, באמצעות הקמת גדר היקפית למניעת תאונות עם מטוסי חיל האוויר וכן הקמת תחנות האכלה ושקתות מים. ב) גידור אירוס ירוחם – הקמת גדר היקפית לשמורה למניעת מפגעים ושיקום שביל הגישה והחניון הקיימים היום בשמורה, ריענון השילוט וניטור ארוך טווח של השפעת הגידור על האירוסים שבשמורה.

 
gov