פרויקט ביצוע - שמורת טבע אירוס נצרתי בסמוך לעיר - תוכנית להסדרה, לפיתוח ולשיקום

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 820,000 ש"ח

​הסדרת הביקורים בשמורת טבע חדשה במורדות המזרחיים של הרי נצרת ושמירה עליה, כולל הקמת חניה, כניסה ושטח התארגנות, סימון שבילים ושילוט הסבר, נטיעת עצים מקומיים באזורי עצירה ותצפית.

אירוס נצרתי 

 
gov