מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט ביצוע - פארק אל מל בקעת סח'נין - נחל חילזון

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית סחנין | סכום תקצוב: 4,200,000 ש"ח

​פיתוח מתחם נופש בשטח הפתוח ושבילי אופניים בבקעת נחל חילזון בפיתוח בר קיימא לרווחת כל תושביו.

 
gov