פרויקט תכנון - נחל נעמן - פארק עין נמפית

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי | סכום תקצוב: 490,000 ש"ח

​קידום התכנון והתכנון המפורט לשיקום אקולוגי ונופי של קטע נחל נעמן.

 
gov