פרויקט תכנון - גן לאומי גבעות מרר וסביבתו

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: מועצה אזורית ברנר | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח

​קידום פיתוח גן לאומי (שטרם הוכרז) וסביבתו, עיגונו בתוכנית סטטוטורית כשטח פתוח לצורכי פנאי ונופש ויצירת מערכת שתשמר את ערכי הטבע, הנוף, ההיסטוריה והארכיאולוגיה הייחודיים של הגבעות.

 גן לאומי גבעות מרר

גן לאומי גבעות מרר 

 
gov