פרויקט תכנון - מקוה ישראל "בית חינוך לתקוות ראשונים"

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מקווה ישראל | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח

​מקווה ישראל מקדמת הכנת תוכנית מתאר מרחבית מפורטת. התוכנית תסדיר את השימושים בעתיד ותאפשר טיפול בנכסי תרבות והסדרת התנאים החיוניים לקליטת קהל מבקרים – מה שיאפשר את פתיחת המתחם לציבור באופן מידי.

 
gov