פרויקט תכנון - פיתוח פארק טבע ושיקום נחל מדרך

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית מגידו | סכום תקצוב: 850,000 ש"ח

​שיקום נחל מדרך, שימור הסביבה האקולוגית שבו והקמת פארק פנאי ונופש לצדו.

 
gov