פרויקט תכנון - שלד ירוק ללוד - תוכנית אב לשטחים פתוחים

אושר במסגרת: החלטות ממשלה | גוף מגיש: עיריית לוד | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח

​תכנון המרחב הציבורי והשטחים הפתוחים תוך שימת דגש על קישוריות השטחים ועל היבטים סביבתיים ונופיים של העיר.

 
gov