רכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגנים

אושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 12,000,000 ש"ח

​​​​הקרן מתקצבת רכישת זכויות בקרקעות בשמורות טבע ובגנים לאומיים, כדי שישמשו כשטחים פתוחים לתועלת הציבור.

בשנת 2013 התבצעו עיקר העסקאות באזור שמורת הכרמל.

סכום תקצוב בשנת 2013: 6,000,000 ש"ח

סכום תקצוב בשנת 2014: 6,000,000 ש"ח

 
gov