פרויקט ביצוע - שיקום אתר מטמנת כפר גדעון

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עמק יזרעאל | סכום תקצוב: 2,235,000 ש"ח

​שיקום שטח המטמנה, המהווה זה שנים רבות מפגע סביבתי אקולוגי ונופי, וטיפוחו על ידי הקמת מצפור, עיבוד חקלאי והנגשת האתר לציבור.

 
gov