פרויקט תכנון וביצוע - מורד הירדן ומקטע בריכות הירדן

אושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות ניקוז הנחלים כנרת, המשרד להגנת הסביבה | סכום תקצוב לשנתיים: 7,020,000  

​​מורד הירדן הוא חלק מהשבר הסורי-אפריקאי, המקשר בין צפון-מערב אסיה ומזרח אירופה לאפריקה, ובכך מהווה מסדרון אקולוגי חשוב מאוד לקיום מגוון המינים האזורי והעולמי. בהיבט הארצי הוא מקשר בין אוכלוסיות הגרות באזור הירדן העליון והכנרת לאלו הגרות באזור ים המלח והערבה. רשות ניקוז הנחלים כנרת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה יזמו תוכנית אקולוגית להחזרת אופי הנחל הטבעי שהוּפר בשנות השלושים של המאה העשרים במסגרת העבודות ההנדסיות להקמת מפעל החשמל בנהריים. במסגרת התוכנית יתבצעו פעולות להשבת הנהר לרשות הציבור, כגון הקמת חניונים ומערך שבילי טיול ויצירת תשתית מתאימה למגוון בעלי חיים וצמחים.
בנוסף, לאחר השלמת מרבית המקטע הראשון, אישרה הקרן תקציב נוסף לשיקום אקולוגי, נופי ותיירותי של "מקטע הבריכות" בשטח הנחל.

סכום תקצוב 2013: 5,020,000 ש"ח

סכום תקצוב 2014: 2,000,000 ש"ח

בית זרע 

 
gov