פרויקט ביצוע - שמירת הג'מוסים בשמורת החולה

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 1,486,000 ש"ח

​שמורת הטבע החולה היא שמורת הטבע הראשונה שהוכרזה במדינת ישראל, והיא בעלת חשיבות אקולוגית ראשונה במעלה. מאז הקמתה נעשית פעילות ענפה להשבת המצב האקולוגי על כנו, תוך שיקום והשבה של מיני צמחייה ובעלי חיים אופייניים. רשות הטבע והגנים יזמה תוכנית, שבמסגרתה מתבצע שיקום אקולוגי של שמורת החולה והשבת הצמחייה הייעודית ובעלי החיים שאכלסו את הביצה טרם ייבושה, ובהם התאו (ג'מוס). עדר התאואים שבשמורה מונה כיום כ– 100 פרטים, והוא דורש טיפול מתאים. התאואים יכולים כיום לעבור בתוך השטחים המוצפים, מה שגורם לפגיעה אקולוגית בקניהם של בעלי החיים המקננים בבריכות עצמן. לכן יש להגביל את שטח הרעייה של התאואים ולהקים מכלאה תפעולית לטיפול בהם.

​שמורת הטבע החולה  

 
gov