פרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעה

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: משרד החקלאות ופיתוח הכפר | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם תכנון מוקדם לבחינת כושר הנשיאה של שטחים פתוחים בישראל המשמשים למרעה.

 
gov