פרויקט ביצוע - שימור עטלפי חרקים חמת גדר

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 675,000 ש"ח

​הסדרה ושימור חיצוני של המבנה, תוך חיזוק מבנה המשמר בית גידול אקטיבי והקמת מרכז למחקר עטלפי חרקים.

 
gov