מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט תכנון - הכנת תוכנית אב לוואדיות אגן הכרמל בחיפה

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית חיפה | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח

​תוכנית אב לגיבוש הנחיות וסדרי עדיפויות לצורך פיתוח הוואדיות באגן הכרמל והגנה עליהם.

 
gov