פרויקט ביצוע - פארק נחל גרר רהט

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית רהט | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח  

​נחל גרר מתחיל בהרי חברון ומהווה ציר טיול המקשר בין מזרח למערב, לרבות חיבור ליישוב להבים. נחל גרר הוא היובל השני בגודלו של נחל הבשור (העיקרי הוא נחל באר שבע), והוא מהווה חלק מאגן ההיקוות שלו, המשתרע על פני 3,700 קמ"ר. ערוץ הנחל מתחתר בגבעות חול ולס וחושף את שכבות הגיר שתחתיהן במופע מרשים מאוד בתחום העיירה הבדואית רהט. לאורכו מצויות נקודות מעניינות רבות – בורות מים, עצים בודדים, סכרים ועוד. באזור רהט הערוץ מופר על ידי פסולת בניין, שלדי מכוניות ועבודות עפר בלתי מתוכננות.
הערוץ נמצא כיום מדרום לעיר, אך בתוכנית האב שלה רהט מתפתחת לכיוון דרום, והערוץ משתלב כציר ציבורי מרכזי החוצה את המרחב העירוני שלה. עיריית רהט מבקשת להקים טיילת רציפה לאורך הנחל בציר שממזרח למערב, תוך שמירה על ואדיות פתוחים לצורך ניקוז עילי והפיכתם לשבילים להולכי רגל, שימור ושיקום גדות הנחל, החזרת הצמחייה אל גדות הנחל, שימור הטופוגרפיה הטבעית ופיתוח הגדות והוואדיות כצירי פנאי ונופש. כמו כן יוקמו בוסתנים בשיתוף האוכלוסייה המקומית בהתאם לתרבות ולמסורת במקום.

 
gov