פרויקט תכנון - תוכנית אב לשיקום שטחים באגני נחלי שורק ולכיש

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות נחל שורק לכיש | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח

​תוכנית אב לשמירה על שטחים פתוחים ושיקומם, תוך שימת דגש על רצועות הנחלים לכיש ושורק.

נחל שורק לכיש 

 
gov