פרויקט ביצוע - טיפול במיני צמחים פולשים באזור שפך הנעמן

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 270,000 ש"ח

​סילוק וטיפול בצמחים פולשים בשמורת שפך הנעמן, הפוגעים באופי בית הגידול (חולות נודדים), בצומח ובחי המקומי.

 
gov