פרויקט ביצוע - טיפול במינים פולשים בבתי גידול לחים

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: משרד הגנת הסביבה | סכום תקצוב: 2,500,000 ש"ח

​סילוק או צמצום הנוכחות של מיני צמחים פולשים בבתי גידול לחים, ובראש ובראשונה אמברוסיה מכונסת, מין בעל פוטנציאל פלישה ונזק גדולים ביותר.

 
gov