פרויקט ביצוע - פתיחת מסדרונות אקולוגיים לצורכי מעבר חיות בר - רמת הגולן ציר הנפט

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 1,922,000 ש"ח

​​ציר הנפט ברמת הגולן הוא כביש באורך של 47 ק"מ, הנמשך מגבול סוריה בסמוך להר פרס שבמזרח הגולן ועד לגבול לבנון שבצפון הגולן, בסמוך לע'ג'ר, ולצדו טמון צינור נפט. רשות הטבע והגנים יזמה פרויקט, שבמסגרתו ייפתח המסדרון האקולוגי לאורך הגולן כך שבעלי חיים גדולים יוכלו לעבור באין מפריע. זאת על ידי פירוק שתי הגדרות שלאורך הציר והחלפת קטעים מהגדר המשמשים למטרות רעייה, לגדר מרעה סטנדרטית. חשיבות הפרויקט גדולה ונועדה לתמוך בשמירת ערכי טבע (חיות בר) במרחב הגולן באמצעות הסרת מפגעי גדרות ויצירת אפשרויות מעבר (מסדרון אקולוגי) לבעלי חיים.

רמת הגולן 

ציר הנפט 

 
gov