פרויקט תכנון - פארק אקולוגי ביצות הכינרת

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: החברה הממשלתית לתיירות | סכום תקצוב: 1,530,000 ש"ח

​שיקום והסבת בריכות דגים נטושות הקרויות "ביצות כנרת" לבית גידול לח במופע טבעי במסגרת פארק אקסטנסיבי מושתת אקולוגיה לחינוך לרווחת הציבור.

 
gov