פרויקט תכנון - פארק אקולוגי באגם ברוך

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים קישון | סכום תקצוב: 700,000 ש"ח

​רשות ניקוז ונחלים קישון מבצעת שיקום, שימור ופיתוח של בתי גידול לחים במרחב אגם כפר ברוך.

 
gov