פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי של התעלה המזרחית בעמק החולה - מקטע דרומי

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית גליל עליון | סכום תקצוב:  1,400,000 ש"ח

​שיקום המקטע הדרומי של התעלה המזרחית של הירדן (בין גשר יסוד המעלה לגשר הפקק) והפיכת התעלה ההנדסית לנחל חי, התומך במגוון הביולוגי הקיים.

 
gov