פרויקט תכנון - שיתוף קהילה בתוכנית ניטור גולנית

אושר במסגרת: שונות ובצ"מ | גוף מגיש: מועצה אזורית גולן | סכום תקצוב: 700,000 ש"ח

​פיילוט ראשון של תכנון ומתן כלים לניטור מצב השטחים הפתוחים בגולן בשיתוף הקהילה. התוכנית כוללת שלבים לבחינת השיטות, בחינת כלי איסוף הנתונים ויצירת תשתית אנושית של אנשי הקהילה בליווי מומחים, שתאפשר הערכה רציפה של מצב השטחים הפתוחים בגולן.

 
gov