מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט תכנון - תיירות בכרמל

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 250,000 ש"ח

​פרויקט תכנון תיירותי אינטגרטיבי בפארק הכרמל, המשלב היבטים אקולוגיים, סטטוטוריים ותיירותיים.

 
gov