פרויקט ביצוע - פינוי, הקמת פתרון קצה ומניעת השלכת פסולת בניין ברשות הרבים

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית בוקעאתא | סכום תקצוב: 1,500,000 ש"ח

​טיפול בהשלכת פסולת ברשות הרבים במרחב המועצה, סילוק מוסדר של פסולת פיראטית, מיונה והטמנתה.

 
gov