פרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחים

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: בני שמעון | ​סכום תקצוב: 189,000 ש"ח
gov