מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט ביצוע - צמצום התפשטות המין פולש שיטה כחלחלה בהרי יהודה

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: משרד הגנת הסביבה | סכום תקצוב: 1,500,000 ש"ח

​השיטה הכחלחלה היא מין פולש המתפשט במקומות רבים בארץ ופוגע במערכות האקולוגיות הטבעיות. הפרויקט מיועד למניעת התפשטות השיטה הכחלחלה מעבר למוקדים הידועים וצמצומה במוקדים הקיימים על ידי טיפול ממוקד ומעקב.

 
gov