פרויקט ביצוע - פארק הציפורים - בריכות עין חורש

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים שרון | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח

​כחלק מפרויקט שיקום נחל אלכסנדר, תוך שימור והעשרת בתי הגידול של בריכות עין החורש, שילוב מאגר מי שיטפונות, עידוד חקלאות מקיימת והבטחת קיומו של הממשק האקולוגי בין השלושה, יזמה רשות ניקוז ונחלים שרון את תוכנית "פארק הציפורים". התוכנית, שקיבלה את ברכתה של המנהלה לשיקום נחל אלכסנדר, מתוכננת על אחד משטחי הטבע היפים והלא מוכרים בישראל. השטחים הוכרזו על ידי Birdlife כאזור חשוב לציפורים שבו תועדו 185 מיני עופות. באזור נצפו עופות דורסים, יונקים וזוחלים, והוא משמש בית גידול לצמחייה עשירה ומגוונת. בכוונת הפרויקט לשקם את מערכת החי והצומח ולטפחה, ולאפשר הגעה של מטיילים לאזור, תוך התערבות ופיתוח פחותים ככל האפשר. התוכנית תכלול יצירת נפתול בנחל, הכשרת דרכי גישה, שבילי טיול, פינות מסתור ומגדלים לתצפית בציפורים, וחשוב לא פחות, בכוונת התוכנית לשפר את איכות מי נחל אלכסנדר.

 
gov