פרויקט ביצוע - פרויקט מסלח'ית לחקלאות מקיימת - בקעת בית נטופה

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 2,210,000 ש"ח

​בחינת חלופות לעיבוד חקלאי בעמק בית נטופה במטרה לצמצם פגיעה סביבתית ולהגביר את השמירה על ערכי נוף וטבע במערכת חקלאית.

 
gov