פרויקט ביצוע - הקמת מתחמים לקופים ביער בן שמן

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: המשרד להגנת הסביבה | סכום תקצוב: 1,050,000 ש"ח

​בשולי פארק הקופים ביער בן שמן ממוקמת עמותת מקלט הקופים הישראלי שהוקמה בשנת 1996 ופועלת מאז היווסדה כמרכז לשיקום קופים במצוקה בארץ. המקלט מוכר כמתקן מוגן מכוח חוק צער בעלי חיים. מקלט הקופים משמש בית לקופים מוחרמים, מוברחים, קופים ששרדו ניסיונות מעבדה וקופים ילידי טבע מחוות מזור, אשר יוצאו למדינות אירופה למטרות ניסויים בבע"ח. המרכז גם לוקח חלק בפעילות שימור מינים בסכנת הכחדה וחבר בארגונים בינלאומיים לשימור קופים בסכנה הכחדה. המשרד להגנת הסביבה בשיתוף רשות הטבע והגנים, יזמו בשלב הראשון את הקמתם של 35 מתחמים, אשר יקלטו קופים אשר צפויים להמשיך ולהגיע למקלט.

 
gov