פרויקט ביצוע - גיא בן הינום

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: הרשות לפיתוח ירושלים | סכום תקצוב: 6,000,000 ש"ח

​פיתוח ושמירת השטח כפארק נופש, כולל גידור שימנע שפיכת פסולת פיראטית, ושיקום נופי של שטח שנפגע עקב שריפות וונדליזם.

 
gov