פרויקט תכנון - הכנת תוכנית לבקעת בית נטופה

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: משרד החקלאות ופיתוח הכפר | סכום תקצוב: 944,000 ש"ח

​תוכנית כוללת לבקעת נטופה ולרכסי ההרים המקיפים אותה, כיחידה תכנונית אחת של נוף פתוח, מתוך כוונה לשמר את סגולותיה הנופיות הייחודיות.

 
gov