פרויקט ביצוע - פארק אריאל שרון

אושר במסגרת: קול קורא 2013 + החלטת ממשלה | גוף מגיש: חברה ממשלתית פארק אריאל שרון | סכום תקצוב לשנתיים: 13,000000 ש"ח


פארק אריאל שרון הוא פארק מטרופוליני המוקם בשטחים הפתוחים שלאורך נחל איילון על פני שטח של כ– 8,000 דונם. הפארק יהווה ריאה ירוקה בלב האזור האורבני הצפוף למטרות פעילות טבע עירוני, פנאי ונופש לרווחת הציבור. במסגרת תוכנית האב של הפרויקט פועלת חברת הפארק להפיכת הר הפסולת למוקד משיכה לחינוך סביבתי. חברת פארק אריאל שרון יזמה תוכנית להמשך פיתוחו של הפארק, לשיקום ולפיתוח לב ההר, לפתיחתו למבקרים בהתאם לתוכנית אדריכלית קיימת ולהקמת סוללות תמיכה בהר, כדי ליצור מעטפת תומכת שתמנע גלישות או התמוטטות של המדרון.

בין השנים 2015-2013 תקצבה הקרן מספר פרויקטים בפארק אריאל שרון, ובהם חיזוק התמיכות במורדות ההר, שיקום נופי אקולוגי של נחל שפירים, הסטה ושיקום של נחל איילון ופיתוח נופי של מתחם חוות שלם.

 

סכום תקצוב שנת 2013: 6,000,000 ש"ח

סכום תקצוב 2014 (על פי החלטת ממשלה): 7,000,000 ש"ח

 

פארק אריאל שרון 

פארק אריאל שרון 

פארק אריאל שרון 

 

 
gov